Участники муниципального этапа

Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!»

 МБОУ СОШ №71 в 2018 году

Класс Фамилия Имя Автора Фамилия Имя Отчество Героя
Выпускница 2018

Варфоломеева Дарья

https://www.youtube.com/watch?v=bCoMG9lq21k

Златина Е.Д.
10 класс

Леонченко Михаил

 https://youtu.be/Ye84f06lIXM

Козлов М.Ю
11 класс

Широкова Наталья

https://youtu.be/EvSoZGawmaY

Пичугова Т.Г.
8Б класс

Горшков Денис

https://youtu.be/L3Onz-nLUz0

Еловикова А.В.
10 класс

Тюрикова Анастасия

https://www.youtube.com/watch?v=HubStsq1qYE&t=63s

Удилова О.А.
11 класс

Афанасьева Ксения

https://www.youtube.com/watch?v=aqwh7nHCzJE

Еловикова Т.В.
11 класс

Мишарина Маргарита

https://www.youtube.com/watch?v=W_UmNIyech0&t=20s

Корнелюк О.Е.

Слепов Анатолий

https://youtu.be/CNy9Zf-ZGPM  

Макаров Ю.Г.

Мохова Инна

https://youtu.be/FEmNvRDQQeI

Гранкина В.А.

Русин Ростислав

https://youtu.be/ZzkCAZNXX14

Икрин  Н.Н

Кожевников Федор

https://youtu.be/CXkAKYcon-A

Чернов В.С.

Симбирев Дмитрий

https://youtu.be/AdfhBkGhj9g

Цветков Д.В. 

 

Участники муниципального этапа

Всероссийского творческого конкурса «Слава Созидателям!» МБОУ СОШ № 71
2017-2018 учебный год

Класс Фамилия Имя Автора Фамилия Имя Отчество Героя
10А

Трапезникова Анна

https://www.youtube.com/watch?v=8OldSM2kH98
Миняев А.Ф.
Бояренко Юлия

https://www.youtube.com/watch?v=EbtZSjCK-fk&t=29s

Веденева А.Н

Осипова Настя

https://www.youtube.com/watch?v=toAp_3SR9ZU

Гусейнова А.В
4А

Мальц София

https://www.youtube.com/watch?v=ta3QpgGIOiE&t=4s

Мальц С.С

Головина Люба

https://www.youtube.com/watch?v=yVV_COs70ZY&t=11s

Кузнецов Н.И.

Слепов Анатолий

https://www.youtube.com/watch?v=g1c54V6MXMY&feature=youtu.be

Макаров А.Н

Карпенко Дмитрий

https://www.youtube.com/watch?v=7GbxWTYaM4w&feature=youtu.be

Скороспелов А.В.
5А

Осташова Виктория

https://youtu.be/knFasmppDzo

Осташев П.А

Третьякова Лиза

https://www.youtube.com/watch?v=YP_H73XLeNM

Козырева З.В.

Батов Владислав

https://youtu.be/nTdiVvSXKlk

Плишкина Т.В

Метелева Настя

https://youtu.be/Vn6zZBfqGHQ

Попова А.Ф.
10А

Мишарина Маргарита

https://youtu.be/PbhDjGxAzf4

Широкова И.А.
10А

Третьякова Анастасия

https://youtu.be/3w8m-RySq-o
Ладыгина Л.П.
11А

Графкова Анна

https://youtu.be/41g7f5yE7XE
Цепенникова Е.Г.